Våre tjenester

Regnskap
Vi ivaretar regnskapet for din bedrift. Ved bruk av moderne regnskaps systemer. Vi skreddersyr regnskaps oppdrag tilpasset din bedrift ved bruk av moderne regnskap systemer.

Årsoppgjør
Vi utfører årsoppgjør på en kvalitativ måte og utfører ferdig stillelse og utarbeidelse av ligningspapir og årsregnskap.

Lønn
Vi sørger for lønnskjøring fra A til Å.
Vi utfører Lønnsoppdrag ut i fra din bedrifts behov.

Rådgivning
Vi skreddersyr rapporter sammen med din bedrift for bruk i Presentasjoner, Forretnings strategi og ledelse beslutninger.
Vår kunnskap om lokale forhold hjelper deg med å ta smarte valg.