Vi har gått over til  24Seven Office som sky basert regnskap system

Ved å benytte 24Seven Office har Stavanger Regnskap en solid og fremtidsrettet digital plattform,  slik at vi er helt i front på digital og automatisert  regnskapsføring.

En av de største gevinstene med 24Seven Office er at man har regnskaps data i sann tid.

Med sky basert regnskaps system så vil man kunne ta i bruk mange nye digitale måter å samhandle med våre kunder på.

Våre kunder kan si farvel til tungvinte manuelle bilags føringer og trege rapporteringer.