Vi har hatt et angrep der Kjell Kro sin epost står som avsender. Har du fått en slik epost så slett den uten å trykke på noe. Dette er nå fikset og angrepet stoppet. Vi har ingen mulighet til å varsle alle som har mottatt en slik epost da alt er sendt eksternt og ikke fra Kjell sitt epost system.

Vi beklager de ulemper det har medført våre kunder og samarbeidspartnere.